Det bästa mygg-, flug- och fästingmedlet
för människa och häst

    


Alibi.eu
Myggmedel
Anti-itch Neem
Verkliga fall
E-BUTIK
Kundinfo
Nimträdet
Ladda ner
Länkar
Webbkarta

 

 

Insekter som myggor, fästingar, flugor, m fl, förutom att störa människor och djur, överför också sjukdomar som i värsta fall kan vara dödliga. Tack vare den moderna mikroteknologin finns en ny generation biocider som är behagligare samt säkrare för människor, djur och miljö än konventionella insektsmedel. För den senaste produkten har man valt att inkapsla det verksamma ämnet i mikroskopiska kapslar. Kapslarna flyter i vatten utan andra tillsatser. De huvudsakliga fördelarna denna teknik innerbär är:
  • 90 % minskad upptagning av medlet genom huden
  • Minskad risk för överdosering
  • Förlängd verkan
  • Minskad mängd avfall i miljön.
  • Kan användas på katter eller i närheten av katter
  • Ingen karenstid enl ATG för tävlande hästar
  • Behaglig doft, fläckar inte.
 
500 ml
 
50 ml
Egenskaper Nytt! Också effektiv mot fästingar och broms
Användning Människor från 3 års ålder, hästar, husdjur
Verksamt mot Mygg, knott, flugor, broms, fästingar, m fl
Minsta verkningstid
enligt tester
Mygg = 100 % efter 8 timmar 
Fästingar = 100 % efter 6 timmar
Mygg = 100 % efter 6 dagar på sprayat bomullstyg
Arter som testats

* Se fotnot

Mygg: Anopheles Gambiae (malaria) och Aedes Aegypti (gula febern, denguefeber/-sjudagarsfeber)
Fästing: Ixodes Ricinus
Ingredienser Mikroinkapslad Saltidin (Icardin), vatten, protein, parfym
Förpackning 50 ml och 500 ml. Plastflaska. Manuella pumpar helt fria från freoner och andra miljöfarliga ämnen. Kan återvinnas
Kan sprayas på Hud, textilier, läder, plast
Registreringar Sverige: Kemiinspektionen (KEMI) Reg.nr 4830. Bekämpningsmedel, behörighetsklass 3
Spanien:
Registro de Productos Zoosanitarios no 01894-H 

* Vilka arter som medlen är verksamma mot begränsas inte av testerna som har gjorts specifikt på DR 1. Det finns otaliga andra tester som påvisar gott resultat på ett stort antal arter.

Kemikalieinspektionen säger i sitt utlåtande att Icardin också är verksamt mot myggarterna Anopheles, Aedes spp, Armigeres spp, Culex spp, Mansonia sp and Culicoides impuntatus samt fästingarten Ixodes Ricinus (larver, nymfer och vuxna).

WHO (Världshälsoorganisationen) rekommenderar medel med Icaridin mot myggarter som bär på tropiska sjukdomar.

 

© 2008 Alibi
http://www.alibi.eu